رویش باران - ادبیات فارسی متوسطه ی اول

درس پانزدهم:                     « امام جمعه ی دنیا»

چه جمعه های غریبی ،چقدر دلگیر است 

                                     زمان و عقربه راکد،زمین، زمین گیر است

امام جمعه ی دنیا ،هنوز منتظریم

                                         برای از تو سرودن نگو...نگو دیر است

بیا ! که مسجد الاقصی به خاک و خون افتاد

                                    بیا ! که پای بسی بی گناه ،زنجیر است

بیا و بت شکنی کن دوباره،ابراهیم         

                                  جهان زدست هبل ها و لات ها ،پیر است

طلوع کن و جهان را دوباره روشن کن

                      قسم به شب، که دل از هرچه تیرگی ،سیر است

غزل فوق ،از زنده یاد، ساناز بهشی حاجی آبادی  می باشد.نامبرده در سال ۱۳۶۷در شهرستان کاشمر به دنیا آمد.دانشجوی زبان انگلیسی بود.ولی متاسفانه در تاریخ  

۱۳۸۹/۴/۶به علت بیماری ،دار فانی را وداع گفت.محل دفن وی آرامگاه شهید مدرس می باشد.

از این شاعر فرهیخته و توانای کاشمری مجموعه  شعری به نام رقص عقاب  به چاپ رسیده است.صلوات و درود می فرستیم به روان شاعر گرانقدر  شهرمان ،و علو درجات را ،از خداوند منان برای ایشان ،خواستاریم.

                                        بهار آمد و نیامدی                                            

بی تو سال ها ،بهار آمد و نیامدی         لحظه های بی قرار آمد و نیامدی

امتداد جاده را منتظر نشسته ام           صد سوار،در غبار،آمد و نیامدی

خواب دیدم آمدی ،وقت چیدن انار          وقت چیدن انار،آمدو نیامدی

صفحه های عمر خویش را شبی ورق زدم *  سال های سوگوار،آمدو نیامدی

بر سر عروس باغ تور صورتی نشست     آشنا!ببین بهار آمدو نیامدی

شعر «بهار آمد ونیامدی» از شاعر هنرمند شهرمان ،هادی محمد علی پور می باشد .نامبرده متولد۱۳۵۶، شهرستان کاشمر،و دانشجوی رشته ی علوم تربیتی می باشد  و هم اکنون در هنرکده ی آفتاب ،در حرفه ی خوش نویسی اشتغال به کار دارد.

 خود ارزیابی  

۱-روشنی دوباره ی جهان از تیرگی ها چگونه اتفاق می افتد؟

۲-شاعر وضعیت کنونی جهان را چگونه معرفی می کند؟

۳-منظور شاعر از هبل ها و لات ها چه کسانی می تواند باشد؟

۴-..............................................................................

دانش های زبانی و ادبی:  

نکته ی اول:

  به این کلمات توجه کنید:آموزش،گفتار،دانش،آزادگی،شادی،خوبی،این کلمات با نداشتن نشانه ی مصدری( -ن )معنی و مفهوم مصدر را می رسانند. به سه کلمه ی اول که از بن ماضی یا مضارع +پسوند درست شده اند،اسم مصدر می گویند.و سه کلمه ی دوم که از صفت یا اسم +پسونددرست شده اند،حاصل مصدر می گویند. 

نکته ی دوم :          

 هر گاه کلمه ای دو بار یا بیشتر در کلام بیاید به گونه ای که بر موسیقی درونی بیفزاید و تاثیر سخن را بیشتر کند، آرایه ی تکرار نامیده می شود.

مثال: خواب دیدم آمدی وقت چیدن انار       وقت چیدن انار آمد و نیامدی

کار گروهی:

۱-چند نفراز شخصیت های هنری،علمی و ادبی شهر را، در گروه معرفی کنید.

۲-آرایه های ادبی به کار رفته در دو غزل را در گروه بررسی کنید.

۳-درباره ی ابیات زیر و ارتباط آن با درس گفت و گو کنید.

چه جمعه ها که یک به یک ،غروب شد ،نیامدی

                                                     چه بغض ها که در گلو ،رسوب شد نیامدی

خلیل آتشین سخن،تبر به دوش بت شکن

                                                     خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

نوشتن

۱-برای هر یک از واژه ها،دو هم خانواده بنویسید.ساختار-خواهش-تابش-منتظر

۲-از مصدر های زیر اسم مصدر بسازید.

خوردن-رفتن-گفتن-دیدن

۳-با استفاده از اسم ها و صفت های زیر حاصل ،مصدر بسازید.

زنده-فرزانه-آزاده-بند

۴-نقش کلمات را مشخص کنید:

امتداد جاده را منتظر نشسته ام.            امام جمعه ی دنیا!  هنوز منتظریم.

بر سر عروس باغ تور صورتی نشست.    صفحه های عمر خویش را شبی ورق زدم.

 

بعضی دانش آموزان ،آن قدر حروف را می کشند که آن را از شکل واقعی خارج می سازند،به طوری که خواندن را دچار مشکل می کند.به این نوع خط،تحریری شکسته می گویندکه در املا ،توصیه نمی شود.خط تحریری به سبب ظرافت و زیبایی خاص،برای نوشتن املا مناسب است.

                                              تهیه و تنظیم : محمد امیرزاده سال ۱۳۸۹

نوشته شده در شنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 16:9 توسط محمد اميرزاده | |